Följebilar och Vägtransportledare

Vi har mångårig erfarenhet av specialtransporter och allt vad som krävs i form av vägval, planering, tillstånd och dispanser. Vi planerar utifrån vägars och broars bärighet, fri höjd m m. Vi ordnar ofta hela landsvägstransporten.


Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, måste man ansöka om dispens för den aktuella transporten. Transporten skall eskorteras av en eller fler följebilar.
Vid bredd över 450 cm, längd över 35 m samt vid höga bruttovikter föreskrivs normalt att transporten ska eskorteras av vägtransportledare som är förordnade av Rikspolisstyrelsen.

Vägtransportledaren har successivt ersatt polisen i samband med eskort av långa, breda och tunga dispenstransporter, och har samma rätt som polisen att ge anvisningar med polismans tecken till övriga trafikanter för att transporten ska kunna framföras på ett trafiksäkert sätt. Som trafikant har man skyldighet att följa vägtransportledarens anvisningar. Våra vägtransportledare är förordnade av Rikspolisstyrelsen.


Mer information om transportdispens hittar du på Vägverkets hemsida, HÄR.